Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Tóm tắt tiểu sử tác giả nhà nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn Lê Xuân Đỗ


Nhà nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn Lê Xuân Đỗ, sinh năm 1936 tại Huế. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông là Thiếu tá Hiện dịch Quân Lực Việt Nam Cộng hòa; Sinh viên Luật tại Viện Đại học Huế. Ông Đỗ tốt nghiệp khóa 3 Chuẩn úy hiện dịch Nha Trang năm 1962; Khóa 11 Đại đội trưởng Bộ Binh Thủ Đức năm 1965; Tác chiến Trong rừng tại Mã Lai năm 1965; Khóa 16 Sỉ quan Căn bản Hành chánh Tài chánh năm 1966; Khóa 1 Đại đội trưởng Hành chánh Tiếp vận năm 1969; Và, Điều khiển Tiếp vận năm 1971, tại trường Tiếp Vận Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (trong khuôn viên Bộ Tổng Tham Mưu). Chức vụ sau cùng của ông Lê Xuân Đỗ là Trưởng ban 4, kiêm Chỉ huy Hậu cứ Trung đoàn 56, Sư đoàn 3 Bộ Binh. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Đỗ bị tập trung cải tạo trong các trại: Long Giao, Biên Hòa, Yên Bái, Vĩnh Phú, Xuân Lộc. Ông Đỗ được tha ra khỏi trại Xuân Lộc, tháng 9 năm 1984. Từ tháng 10 năm 1985 đến tháng 12 năm 1995, ông Lê Xuân Đỗ theo học các khóa: Đại học Ngữ văn khóa 1 (1985-1990); Triết sau Đại học khóa 7 (1990-1991); Đại học Luật khóa 5 (1991-1995); Đại học Xã hội học khóa 1 (1993-1995); Cao học Kinh tế khóa 1 (1991-1993) tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Khóa “Quản lý Kinh tế Vĩ mô” (Ngân hàng Thế giới tài trợ theo Dự án V.I.E/88/543), do Văn phòng Hội Đồng Bộ Trưởng tổ chức tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (4/11/1991 - 14/12/1991). Và, Cao học Lịch sử khóa 2 (1989-!991) tại Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 
Ông Lê Xuân Đỗ đến Úc đoàn tụ với con cái năm 1996, học Luật tại Đại học Sydney năm 1998-2000. Tham luận của ông tại các Đại hội Chuyên gia Úc Châu: Việt Nam với kinh tế thị trường (1996); Thử tìm hiểu Cái Tôi - CON NGƯỜI - và tìm định hướng cho nó (1997); Việt Nam trước ngưởng cửa của Thế kỷ 21 (1998); Tổ chức Thế giới những năm đầu của Thế kỷ 21 (1999); Việt Nam trong tương quan với Thế giới những năm đầu của Thế kỷ 21 (2000); Thử tìm hiểu Úc Đại Lợi và định hướng cho sự thích nghi (2001); Kinh tế Thế giới những năm đầu của Thế kỷ 21 (2002); Úc Đại Lợi những năm đầu của Thế kỷ 21 (2003); Chính trị Thế giới những năm đầu của Thế kỷ 21 (2008); Và, Văn minh Nhân loại những năm đầu của Thế kỹ 21 (2010). Sách đã xuất bản: (1) THẾ GIỚI SỰ KIỆN, Nxb TRE năm 2006. (2) 10 NƯỚC GIÀU MẠNH, Nxb THUẬN HÓA. Sách sắp xuất bản: (1) Châu Âu và Liên Hiệp Châu Âu, (2) Châu Á và Hợp Tác Châu Á-Thái Bình Dương, (3) Văn Minh Nhân Loại Những Năm Đầu Thế Kỷ XXI.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét